Kierunki i cele


Głównym kierunkiem działalności grupy są nieruchomości i to one wyznaczają kierunek i strategię rozwoju. Grupa swoim zasięgiem działa w obrębie województwa podkarpackiego, pilnuje swoich nieruchomości i ściśle je nadzoruje pod względem generowanych kosztów i przychodów. Każda nieruchomość musi się samofinansować i jeśli jest inaczej, szuka nowego najemcę, który przedstawi korzystniejsze warunki.Grupa aktualnie skupiła się na wyszukiwaniu dobrych ofert i okazyjnych zakupach.
Udało się zakupić tereny w centrum miasta, które mogą być przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne lub domki w zabudowie  szeregowej. Spółka uczestniczy w rozmowach na temat zakupu kilku nieruchomości na terenie Mielca, Strefy Ekonomicznej i w jej obrębie. Grupa bierze czynny udział w przetargach organizowanych przez gminę i starostwo w Mielcu.

        Wymogi banku dotyczące otwierania kolejnych spółek celowych dla poszczególnych przedsięwzięć dały spółkom bardzo wyraźny obraz z zakresu zarządzania nimi. Większość inwestycji to jednak małe budynki, które nie wymagają kompleksowej obsługi i indywidualnego podejścia. Kilkanaście lat doświadczenia, pozwoliło nam zoptymalizować wszystkie koszty, ujednolicić strukturę wszystkich spółek dotyczących obsługi nieruchomości poza finansowaniem i obsługą księgowo-prawną.

        Przyjęty cel jaki sobie postawiła Grupa Rawix, to na dziś dzień konsolidacja wszystkich spółek, w których akcjonariusze posiadają 100% udziałów. Połączenie wszystkich spółek w znaczący sposób ograniczy koszty ich obsługi, ponieważ każda ze spółek indywidualnie, generuje dodatkowe koszty. Procedury zamówień różnych zewnętrznych usług na poszczególne spółki nie są tak atrakcyjne, jak pojedyncze  zamówienie dla jednego odbiorcy, który ma w swoim pakiecie kilka nieruchomości.
Nadrzędnym celem Grupy jest bezpieczeństwo finansowe całej grupy, połączenie kilku spółek musi rozpocząć się od konsolidacji najmniejszych podmiotów.
         Obsługa jednej firmy to mniejsze koszty, jak również bezpieczeństwo finansowe. Zmiany Najemców powodują, że w niektórych spółkach posiadamy nie wykorzystany kapitał i zbyt dużą rezerwę, którą ciężko jest transferować do innych spółek o mniejszym kapitale. Okresy w których następuje zmiana Najemcy i okres adaptacyjny lokalu to również czas kiedy zostaje zachwiana płynność. W znaczący sposób ograniczyć koszty i w przejrzysty sposób pokazać rzeczywiste dochody osiągane przez jedną spółkę, a nie grupę spółek, które należą do jednych właścicieli.
Proces konsolidacji został już rozpoczęty, w 2012 roku spółka LDC Rawix i Papillon zostały przekształcone ze spółek akcyjnych w spółki z o.o., aktualnie następuje konsolidacja spółek Komfort Dom i Papillon Klub, następnym krokiem będzie konsolidacja spółek Posesja i Futura Busines.